Thông báo thay đổi và sửa đổi giá của một số menu

2023.12.25 Thông báo thay đổi và sửa đổi giá của một số menu
  Cảm ơn bạn đã luôn sử dụng Yakiniku motobu ranch. 
Tại nông trại, để hài lòng với mọi người,
Chúng tôi đã cố gắng duy trì giá thực đơn,
Tình hình khó duy trì giá thông thường do chi phí vật liệu tăng nhanh.
Từ tháng 1 năm 2024, một số thay đổi thực đơn và giá sẽ được sửa đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện dịch vụ và chất lượng trong tương lai.
Cảm ơn bạn đã thông cảm.