cửa hàng

Danh sách cửa hàng

Motobu

giờ kinh doanh

bữa trưa
11:00~15:00(L.O.14:30)
bữa tối
17:00~22:00(L.O.21:30)

Cửa hàng Naha

giờ kinh doanh

bữa trưa
11:30~15:00(L.O.14:30)
bữa tối
1700~22:00(L.O.19:30)

Cửa hàng Nago

giờ kinh doanh

bữa trưa
11:00~15:00(L.O.14:30)
bữa tối
17:00~22:00(L.O.21:30)

Cửa hàng đường Kokusai (Cửa hàng văn phòng tỉnh)

giờ kinh doanh

bữa tối
17:00~22:00(L.O.21:30)