Thông báo đổi mới website

2023.02.06 Thông báo đổi mới website

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Motobu Farm.

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng trang web của chúng tôi đã được đổi mới hoàn toàn.

Trong lần đổi mới này, chúng tôi đã tích hợp tính năng mua sắm trực tuyến mà trước đây là một URL riêng và đã nâng cao nội dung, đổi mới thiết kế và thêm các chức năng mới để mọi người có thể tham quan và mua sắm thoải mái hơn.

URL mua sắm trực tuyến mới https://motobu-farm.com/collections/all

Chúng tôi đánh giá cao sự bảo trợ liên tục của bạn.