Thông báo điều chỉnh giá

2023.02.28 Thông báo điều chỉnh giá

Cảm ơn bạn đã sử dụng Trang trại Yakiniku Motobu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định điều chỉnh giá thực đơn để đáp ứng với sự gia tăng gần đây của giá nguyên vật liệu, chi phí lao động và chi phí hậu cần.
Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.

 Ngày điều chỉnh giá 01/03/2023 (Thứ Tư)