ประกาศการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขราคาของเมนูบางอย่าง

2023.12.25 ประกาศการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขราคาของเมนูบางอย่าง
  ขอขอบคุณที่ใช้ฟาร์มปศุสัตว์ Motobu ยาคุนิก 
ที่ฟาร์มปศุสัตว์จะพอใจกับทุกคน
เราพยายามรักษาราคาเมนู
สถานการณ์เป็นเรื่องยากที่จะรักษาราคาเดิมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในค่าใช้จ่ายวัสดุ
ตั้งแต่เดือนมกราคม2024การเปลี่ยนแปลงเมนูและราคาบางส่วนจะได้รับการแก้ไข เราจะทำงานต่อไปเพื่อปรับปรุงบริการและคุณภาพในอนาคต
ขอบคุณที่เข้าใจ