นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ นอกจากนี้หากคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราเท่านั้นคุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้บริการและข้อมูลแก่ลูกค้าของเราและขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นโดยได้รับความยินยอมจากคุณ นอกจากนี้ร้านค้าออนไลน์ของไซต์นี้รองรับการสื่อสารที่เข้ารหัส SSL และข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้จะได้รับการจัดการภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดและจะพยายามรักษาความถูกต้องและความลับ

  หากพบว่าข้อมูลที่คุณให้มาไม่สมบูรณ์ เราอาจขอข้อมูลที่จำเป็นจากคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล

 • วัตถุประสงค์ของการได้มาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  เราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการช็อปปิ้งบริการจัดส่งอีเมลและการสอบถามเพื่อให้บริการของเรา ข้อมูลนี้ใช้สําหรับจดหมายข่าวทางอีเมลที่เราเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ขั้นตอนการจัดส่งและการติดต่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเท่านั้น

 • การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

  ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และเราจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

  ・เมื่อลูกค้าตกลง
  ・เมื่อกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยหรือเมื่อหน่วยงานของรัฐร้องขอให้เปิดเผย เช่น ตำรวจ
  ・เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเรา
  ・เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกค้าและสาธารณชน
  ・เมื่อจ้างจัดส่งสินค้า ฯลฯ กับบริษัทที่เชื่อถือได้

 • เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของคุณ

  ไซต์นี้รวบรวมการเข้าถึงจากผู้ใช้เป็นบันทึก (ประวัติ)

  บันทึกการเข้าถึงนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์สถานะการใช้งานของเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ และจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • เกี่ยวกับ Google Analytics

  เราใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์บันทึกการเข้าถึง

  Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมบันทึกการเข้าถึงที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้
  บันทึกการเข้าถึงที่ได้รับจากการใช้ Google Analytics อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=jaมีการจัดการตาม

  โปรดทราบว่าเราได้เปิดใช้คุณลักษณะการโฆษณาของ Google Analytics บนไซต์ของเรา และได้แนะนำการวิเคราะห์ผู้ใช้ Google Analytics และการรายงานหมวดหมู่ความสนใจ

  นอกจากนี้ เรายังรวมคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (คุกกี้ Google Analytics เป็นต้น) หรือ ID ของบุคคลที่หนึ่งอื่นๆ กับคุกกี้ของบุคคลที่สามหรือ ID ของบุคคลที่สามอื่นๆ และใช้เพื่อวิเคราะห์กลุ่มอายุ เพศ และความสนใจของผู้ที่ เรียกดูไซต์นี้ กำลังทำ

  หากคุณต้องการเลือกไม่ใช้ Google Analytics สําหรับคุณลักษณะการโฆษณา คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณหรือใช้โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/โปรดใช้มัน