แจ้งปรับราคา

2023.02.28 แจ้งปรับราคา

ขอบคุณที่ใช้บริการ Yakiniku Motobu Ranch

จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เราได้ตัดสินใจแก้ไขราคาในเมนูตามราคาวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

 วันที่ปรับราคา 1 มีนาคม 2566 (วันพุธ)