ரூக்யு கோல்டன் கிங்ஸ் ஓட்டர்-up முயற்சியில் வாழ்த்துக்கள்!

2024.06.28 ரூக்யு கோல்டன் கிங்ஸ் ஓட்டர்-up முயற்சியில் வாழ்த்துக்கள்!

டோபு ரான்ச் ஆன்லைன் கடை,
ரூக்யு கோல்டன் கிங்ஸ் ஓட்டர்-up முயற்சியில் வாழ்கிறேன்!

"மோடோபூ ரான்ச்ச் ஹம்பர்க் அமைப்பு 10" இயல்பான விலையைவிட அதிகம்
20% OFF7,680 யென்வாங்க!

>>மோடோபூ ரான்ச்ச் ஹாம்பர்கர் அமைத்தல் 10 துண்டுகள் இது உள்ளது

மேலும்,"மோடோபூ ரான்ச் ஹாம்பர் 10 துண்டுகளை அமை"வாங்கி வாங்கு
விளையாட்டாளர் உள்ள உருப்படிகள் லாட்டரியால் வெற்றி பெறுகின்றன!

இன்ஸ்டராம் மீது ஹார்பர்வின் படத்தை அனுப்புங்கள் என்றால் வெற்றி பெறும் சாத்தியத்தை இரட்டிப்பாடு!!
மோட்டோபூ ரான்ச்ச் இன்ஸ்டாகிராம் அதிகாரப்பூர்வ கணக்கு (@ மோடூபுபின்தொடர்) 

2.Instagramにて、ハッシュタグ「#もとぶ牧場」「#キングスありがとう」と注文番号(注文完了メールに記載されている番号#〇〇〇〇)を記載し、商品のパッケージや盛り付け後の写真などのハンバーグが写っている写真を投稿


விற்பனை காலம் ஆகஸ்ட் 31 வரை!
தயவுசெய்து இந்த வாய்ப்பை வாங்க!

>>மோடோபூ ரான்ச்ச் ஹாம்பர்கர் அமைத்தல் 10 துண்டுகள் இது உள்ளது