Pansinin ng pagbabago at presyo ng ilang menu ang pagbabago

2023.12.25 Pansinin ng pagbabago at presyo ng ilang menu ang pagbabago
  Salamat sa palaging paggamit ng Yakiniku Motobu Ranch. 
Sa ranch, upang nasiyahan sa lahat,
Sinubukan naming mapanatili ang presyo ng menu,
Ang sitwasyon ay mahirap mapanatili ang mga konvensyonal na presyo dahil sa mabilis na pagtaas ng mga gastos sa materyales.
Mula Enero 2024, ang ilang mga pagbabago at presyo ng menu ay mababago. Patuloy kaming magtrabaho upang mapabuti ang serbisyo at kalidad sa hinaharap.
Salamat sa iyong pag-unawa.