Qiymətə yenidən baxılması barədə bildiriş

2023.02.28 Qiymətə yenidən baxılması barədə bildiriş

Yakiniku Motobu Ranch-dan istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik.

Diqqətlə nəzərdən keçirmənin nəticəsi olaraq, xammal qiymətlərində, əmək məsrəflərində və logistika məsrəflərində son artımlara cavab olaraq menyu qiymətlərinə yenidən baxmağı qərara aldıq.
Anlayışınızı yüksək qiymətləndiririk.

 Qiymətə yenidən baxılma tarixi 1 mart 2023-cü il (çərşənbə)